Cookie policy


SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Integritets-och säkerhetspolicy

Följande information om vår integritetspolicy återspeglar åtagandet från APARPLAYA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL (SERVIPLAYA™) för att upprätthålla och garantera säkra affärsrelationer genom att skydda personuppgifter, vilket garanterar rätten till integritet för var och en av användarna av våra tjänster.

Behandlings chef

APARPLAYA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL (SERVIPLAYA™) med CIF B98975352 och adress för detta ändamål på Calle Tossal de L' Ullastre 7, 46770 XERACO-Platja (Valencia), telefon 962888721 och e-post reservas@serviplaya.com

Definition av personuppgifter

Som "personuppgifter" måste vi förstå information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Dessa inkluderar ett förnamn, efternamn, post-och elektronisk adress, samt telefonnummer.

Behandling och ändamålen med de insamlade uppgifterna

Alla personuppgifter som du lämnar till oss när du besöker vår webbportal, kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsreglerna och kommer endast att samlas in, bearbetas och användas i syfte att utarbeta möjliga projekt, budgetar och i tillämpliga fall för formaliseringen av kontrakt och deras motsvarande fakturering.

Legitimering av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter är att skicka en begäran om information som skickas till vår e-post eller vårt kontaktformulär.

När det gäller kontaktformuläret ska du informera dem om att även om det kräver uppgifter för att kunna adressera dig, med enbart begäran om information på detta sätt, införlivar vi dem inte i vår databas förrän de har ratificerats och en förbindelse med den registrerade har upprättats.

Lagringsperiod för data

Uppgifterna kommer att bevaras så länge det är nödvändigt, för att svara på frågor eller för den integrerade hanteringen av registret till dess att varje registrerade uttrycker sin beredvillighet att upphöra med behandlingen av sina uppgifter eller att iaktta den lagstadgade tidsfristen för uppfyllandet av vissa skatteförpliktelser.

Överföring av dina personuppgifter till tredje part

Genom att helt enkelt göra en fråga genom våra formulär kommer dina personuppgifter inte att överföras eller kommuniceras till någon tredje part.

Säkerhet för dina personuppgifter

Om dina data lagras i våra system informerar vi dig om att vi har antagit och implementerat säkerhets-, tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust eller obehörig användning av tredje part.

Användarrättigheter

Alla användare kan utöva någon av de rättigheter som beviljas av dataskyddsbestämmelser, såsom rätten till tillgång, begränsning av behandling, radering, portabilitet, rätt till opposition/automatiserade individuella beslut etc. med hjälp av ett e-postmeddelande till reservas@serviplaya.com

Klicka här för att ändra dina cookieinställningar.